În anul școlar 2023-2024 bursele școlare se acordă conform Ordinului nr 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

Cererile și dosarele pentru acordarea burselor se depun la secretariatul unității până în data de 5 octombrie 2023
Documente:
2023_CERERE BURSĂ SOCIALĂ_VENITURI
https://docs.google.com/document/d/1jAdxfy4O-YAyiVSCyv26u8jQn9TMSiGn/edit?usp=drive_link&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
2023_CERERE BURSĂ SOCIALĂ ELEVI ORFANI/PLASAMENT/ FAM MONOPARENTALE
https://docs.google.com/document/d/1g1_kzVgikxOAar78n4zWVo2fNjp9DsEI/edit?usp=drive_link&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
2023_CERERE BURSĂ SOCIALĂ_medicală
https://docs.google.com/document/d/1mM38FbrwwaadlU-YkH7WeLr74Bf7uTVz/edit?usp=sharing&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
2023_CERERE pentru MAME MINORE
https://docs.google.com/document/d/1NTE6iAELGc73tdYf4zvbqyDuTn-lxhMK/edit?usp=sharing&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
2023 CERERE BURSĂ de merit art. 7 alin(1) lit. d)-g)
https://docs.google.com/document/d/1jAdxfy4O-YAyiVSCyv26u8jQn9TMSiGn/edit?usp=sharing&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
2023_Declarație venituri
https://docs.google.com/document/d/1iiH0H4etAeXQbFgdkYVQU7zAGsbCq8IH/edit?usp=sharing&ouid=104052170046085462600&rtpof=true&sd=true
Declarație prelucrare date cu caracter personal PATRIMVEN
https://docs.google.com/document/d/1HJ4VAqUfJjLS0iuy0SJ8MsRyYMQq3FhM8NFMZE3-jVk/edit?usp=sharing

 

 


CRITERII GENERALE din 7 septembrie 2022 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar