RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂM NTULUI LA LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL, ANUL ŞCOLAR 2022-2023

https://docs.google.com/document/d/1rLydnVv3yy37WcVdEW4Y8jtNJ_1KDFoF/edit?usp=sharing&ouid=109940941055725858782&rtpof=true&sd=true

 

 

 

Raportul educației online la distanță, izolată de urgență, urmărește descrierea realistă a activităților desfășurate la Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal în condițiile impuse de pandemia Covid-19.

Descrierile permit evidențierea experiențelor unice ale profesorilor și elevilor liceului, direct conectate cu adoptarea și implementarea educației online la distanță, experiențe care au marcat o perioadă inedită în istoria liceului.

Totodată datele colectate și interpretate contribuie argumentat la identificarea ariilor de intervenție necesar a fi avute în vedere pentru a îmbunătăți educația online oferită elevilor, indiferent de modelul de livrare ales sau stabilit la nivel de sistem educațional național, sau local.