Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la bazele şi instalaţiile sportive, pentru a permite desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege este permis accesul gratuit în spaţiile şi terenurile de sport exterioare ale unităţii de învăţământ care fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor şi sunt administrate de către consiliile locale tuturor copiilor, astfel cum sunt definiţi la art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi tinerilor cu vârsta de peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Accesul elevilor la bazele sportive se face în baza unei cereri prealabile înaintată de către însoțitorul elevului. Elevii au acces la bazele sportive doar în prezența însoțitorilor adulți.


Procedură Operaţională privind Accesul elevilor la bazele sportive
https://docs.google.com/document/d/17es2RB2H1qFwZUMJl_1Ov_RGT9kx-NPz/edit?usp=sharing&ouid=109940941055725858782&rtpof=true&sd=true

Programul de folosire a bazei sportive LTMB, an școlar 2023-2024
https://docs.google.com/document/d/1z4Cj5ZcN7dI0n9GdfwHrGbzf46IrY47PgFYUIOY9sVw/edit?usp=sharing