Faptele de violență verbală, fizică, psihologică - bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar OME nr. 6235/ 6 septembrie 2023 https://drive.google.com/file/d/1UZkrMBX720vcJYUHNFi0rpR9TEkxIj2K/view?usp=sharing
Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar.
Documente utile:
1.Procedura operațională privind sesizarea suspiciunilor și faptelor de violență în cadrul unității https://docs.google.com/document/d/18pB8SedI4rdfRuRyizc3vG_YNT5KpIQZ/edit?usp=sharing&ouid=109940941055725858782&rtpof=true&sd=true
2. Formular de sesizare anonimă a faptelor de violență
Elevii liceului pot sesiza, anonim sau cu date minime de identificare furnizate opțional, cazurile de violență identificate în incinta școlii pe durata programului școlar sau în pauze. Sesizarea se va face prin utilizarea următorului formular specific dedicat elevilor liceului. (Acesta poate fi completat doar cu adresa creată pentru elevi și profesori pe domeniul școlii)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbOAix45BzbiAJ0LiIEkfPiS536aiQQ8mX9n5LyS4z2m_9Q/viewform
3. Schema de responsabilități
https://drive.google.com/file/d/1PQmv7GTHhGaNe4xv4eyoDXfxBlBiTS2c/view?usp=sharing
4. Management cazuri de violență ușoară
https://drive.google.com/file/d/1oHwa6NODQRJGY9A7E-8T38zwQCcR1Ilc/view?usp=sharing
5. Management cazuri de violență gravă
https://drive.google.com/file/d/1J9338vKOAuqJddLBlDqg7kqk7kXOQiVY/view?usp=sharing
6. Managementul cazurilor de violență gravă a elevilor asupra personalului școlii
https://drive.google.com/file/d/1DP6NOvvsTiMNv4VP5b0LN_XekTF9vmzr/view?usp=sharing
7. Intervenție în caz de suspiciune de violență asupra copilului în afara mediului școlar
https://drive.google.com/file/d/1DP6NOvvsTiMNv4VP5b0LN_XekTF9vmzr/view?usp=sharing
8. Managementul cazurilor de violență a personalului UIP asupra elevilor
https://drive.google.com/file/d/1h2Gr9ZwwX3AhAqHBrqPBRU6YWGMCtidO/view?usp=sharing