Extras din Hotărârea nr. 1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

Art. 3
(1) "Bursa profesională" se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
(2) Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de "Bursa profesionala" pentru anii de studiu pe care ii repetă.
Art. 7
(1) "Bursa profesionala" nu se acordă pe o perioada de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absente nemotivate în luna precedentă.
(2) "Bursa profesionala" nu se acordă pe o perioada de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, sau daca elevul înregistrează cel puţin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.
(3) „Bursa profesională” nu se acordă pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină/un singur modul, cumulate pe an şcolar.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, începând cu luna următoare constatării situaţiilor sus - menţionate, pe o lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului şcolar, respectiv din anul şcolar următor, după caz.
(5) Acordarea "Bursei profesionale" încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.